Zahrada – radostný svět dětí

Cílem projektu spolufinancovaného SFŽP je proměna zahrady mateřské školy kamarád na takové prostředí, které svým uspořádáním a vybavením umožní dětem vnímat svět všemi smysly, poznávat živou a neživou přírodu, vnímat, že vše má svůj řád a navést je k poznávání přírody jako celku, ve kterém probíhají neustálé změny.

Proměnou zahrady bude vytvořeno důstojné místo k setkávání generací, vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného způsobu života, místo rozvoje občanského soužití a ekologicky šetrného způsobu jednání a chování.

Podmínkou k naplnění cílů je vytvoření zahrady přírodě blízké, proměnlivé, vzdělávací, udržitelné, originální, tvořivé a interaktivní pro děti a jejich učení.