Seznamování s robotikou v ZŠ Kamínky (březen 2022)

2021/2022