Zápis

Zápis do většiny mateřských škol ve městě Brně na školní rok 2019/2020 proběhne  jednotně – elektronicky.

Od 15.února 2019 budou mít rodiče možnost na adrese www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit
a vytisknout si přihlášku.

Kdo nemá možnost internetového připojení a tisku přihlášky dostaví se osobně,
s rodným listem dítěte do Mateřské školy Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 ve dnech:

16. dubna 2019 od 10:00 do 12:00 hod,

17. dubna 2019 od 10:00 do 12:00 hod,

případně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1.patro Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PROBĚHNE VE DNECH

2. května 2019 od 13:00 do 16:30 hod,

3. května 2019 od 09:00 do 13:00 hod.

RODIČE SE DOSTAVÍ OSOBNĚ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM A RODNÝM LISTEM DÍTĚTE.

 

Bc. Lenka Skokanová,

 ředitelka školy