Přidej se, spolu to zvládneme

Od 1.9. 2017 je mateřská škola nositelem vlastního projektu s názvem Přidej se, spolu to zvládneme, realizovaného v rámci operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání, prioritní osa Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní. Část plánovaných aktivit je věnována i odborně zaměřeným setkáním a spolupráci s rodiči dětí v mateřské škole.

Předpokládaná finanční podpora projektu je téměř 245 tisíc Kč.

Přidej se spolu to zvládneme