Podpora předškolního vzdělávání

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Mateřská škola je partnerem Statutárního města Brna, které zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“.
Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019
na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.
V oblasti předškolního vzdělávání jsou personálně posíleny pozicemi školních asistentů mateřské školy, které vzdělávají větší počet znevýhodněných dětí.
Nově je v projektu podpořena spolupráce mateřských a základních škol při přechodu dětí
z mateřské do základní školy.
Pedagogové zapojených škol mají v rámci projektu možnost vzdělávat se v nových metodách pro práci s dětmi a žáky, školy i zapojené organizace z projektu získají materiál a pomůcky pro práci s dětmi a žáky.