O škole

 

 Mateřská škola byla otevřena 10.ledna 1984 jako první mateřská škola v nově vznikajícím sídlišti Nový Lískovec. Její poloha, je vzhledem k jejímu poslání, velmi dobře zvolena: nachází se na rozhraní staré a nové zástavby, stranou od rušné dopravní křižovatky, s velmi dobrou dopravní obslužností městskou hromadnou dopravou.
 
 Předškolní vzdělávání je v mateřské škole realizováno ve čtyřech věkově smíšených třídách. V každé třídě s dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky a dle možností i školní asistentka. Na provozu školy se dále podílí 7 provozních zaměstnankyň.
 
 Budova mateřské školy je třípodlažní, s vlastní školní kuchyní. V přízemí se nachází třída Krtečků, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, školní kuchyně, sklady a zázemí pro personál kuchyně. V prvním nadzemním podlaží se nachází třída Zajíčků a třída Veverek. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna třída Žabiček, sborovna, knihovna s dětskou i odbornou literaturou a sklad tělovýchovného nářadí.
 
 V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy. Došlo k zateplení opláštění, výměně všech oken a dveří, osazení oken venkovními žaluziemi a výměně téměř všech osvětlovacích těles. V roce 2012 byly třídy vybaveny novým nábytkem a ochrannými kryty těles ústředního topení. V rámci oprav školy došlo i k na rekonstrukci kuchyně a vyměně původního vybavení kuchyně za vybavení nové – nerezové.
 
 Nedílnou součástí školy je i přilehlá školní zahrada, kterou v nastávajícím období čeká revitalizace v přírodním stylu – viz projekt „Zahrada – radostný svět dětí“.
 
 Od roku 2017 je škola zapojena jako partner Statutárního města Brna do Operačního programu Vývoj, výzkum, vzdělávání v projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.
 
 Od září roku 2017 je škola realizátorem vlastního projetu s názvem „Přidej se, spolu to zvládneme“.