Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP)

Mateřská škola Kamarád byla zapojena do projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, jehož realizátorem v období od 1.5.2016 do 31.10.2017 bylo Statutární město Brno.

Cílem projektu byla podpora strategického plánování v oblasti rozvoje kvality vzdělávání se zaměřením na

  • předškolní vzdělávání a péči,
  • čtenářskou a matematickou gramotnost v základním vzdělávání,
  • inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.