SRP

Sdružení při MŠ Čtvrtě 3

Sdružení rodičů při MŠ Čtvrtě 3 vzniklo za účelem zajišťování a financování kulturních akcí, fakultativních vzdělávacích programů, nadstandardních činností a obdobných aktivit dětí zapsaných v MŠ Kamarád.

Kontakt:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či náměty, prosím, adresujte je na email: vybor.kamarad@email.cz

Dokumenty:

  1. Platba členského příspěvku ve školním roce 2019/20
  2. Výpis ze spolkového rejstříku
  3. Přehled o majetku a závazcích k 31.12. 2018
  4. Přehled o příjmech a výdajích k 31.12. 2018
  5. Vyúčtování za školní rok 2018/19