Tonda Obal

V průběhu školního roku 2017/18 se mateřská škola Kamarád zapojila do vzdělávacího programu
s názvem Tonda Obal, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Více na www.tonda-obal.cz/