Svět nekončí za vrátky

V podzimních měsících roku 2017 se mateřská škola Kamarád zapojila do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení dětských aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Cílem projektu není vzájemné soupeření a vytváření stresujících situací pro méně zdatné děti, ale naopak respektování a rozvoj pohybových dovedností dle individuálních možností jednotlivých dětí, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu.