Zavádění nových výukových metod s využitím ICT

 

Zavádění nových výukových metod s využitím ICT

1. září 2019 zahájila mateřská škola v rámci operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání realizaci projektu s názvem Zavádění nových výukových metod s využitím ICT.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy, společné vzdělávání, personální podporu a zavádění nových výukových metod s využitím informačně komunikačních technologií.

Předpokládaná finanční podpora projektu je téměř 547 tisíc Kč.