Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Mateřská škola Kamarád je zapojena do projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání
ve městě Brně, jehož realizátorem je Statutární město Brno.

Cílem projektu je  plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. Po dobu realizace projektu, od 1.1. 2017 do 31.12. 2019, jsou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podporují pedagogy v práci s dětmi. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání a v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

Rovný přístup