Den otevřených dveří:

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, BRNO, ČTVRTĚ 3

srdečně zve všechny rodiče a jejich děti

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 8:00 do 10:00 hod a od 15:00 do 16:00 hod.
Mateřskou školu naleznete v Brně, Novém Lískovci, na pomezí nové zástavby.
Po telefonické dohodě, lze prohlídku školy absolvovat i v jiném termínu.

CO NABÍZÍME?

 • PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v souladu s kurikulárními dokumenty,
 • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ a to nejen po stránce fyzické – škola je držitelkou certifikátu „BEZPEČNÁ ŠKOLKA – Ufíkův bezpečný svět“, ale i po stránce osobní pohody dítěte,
 • ADAPTAČNÍ OBDOBÍ s ohledem na potřeby dítěte a možnosti rodiny,
 • možnost umístění SOUROZENCŮ DO STEJNÉ TŘÍDY,
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému dítěti,
 • úzkou SPOLUPRÁCI S RODINOU,
 • ODBORNÝ A LASKAVÝ PŘÍSTUP všech zaměstnanců školy,
 • stravování dětí vyžadujících ÚPRAVU STRAVY ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ,
 • provoz školy od 6:30 do 16:30 hod,
 • MODERNÍ A ÚČELNÉ VYBAVENÍ všech tříd,
 • NADSTANDARDNÍ AKTIVITY jsou pro nás běžným standardem (výukové programy, divadelní představení, koncerty, besídky, tvořivé dílny, výlety, kroužky apod.),
 • možnost LOGOPEDICKÉ PÉČE – Pavlína Gorelová, klinický logoped,
 • VÝBORNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST – zastávka MHD Čtvrtě (trolejbus č. 25, 26, 37, autobus č. 50),
 • dvě REZERVOVANÁ PARKOVACÍ MÍSTA,
 • v budoucnu i revitalizovanou školní ZAHRADU V PŘÍRODNÍM STYLU,

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK do mateřské školy na školní rok 2019/20 proběhne:

2. května od 13:00 do 16:30 hod,

3. května od 9:00 do 13:00 hod.

Další informace získáte na webových stránkách školy ms-kamarad.cz