SRP

Sdružení při MŠ Čtvrtě 3

Vzhledem ke změnám v občanském zákoníku je nezbytné zaregistrovat sdružení rodičů při naší MŠ do Rejstříku spolků dle platné legislativy. Na přelomu roku 2019 tak vznikne spolek Sdružení rodičů při MŠ Čtvrtě 3, který bude právnickou osobou. V souvislosti s tím se tvoří stanovy.

Sdružení rodičů při MŠ Čtvrtě 3 vznikl za účelem zajišťování a financování kulturních akcí, fakultativních vzdělávacích programů, nadstandardních činností a obdobných aktivit dětí zapsaných v MŠ Kamarád.

Výbor:

Výbor spolku je tvořen rodiči, kteří se přihlásili na výzvu paní ředitelky se zájmem aktivně se zapojit v činnosti sdružení.

    • Kateřina Grunová – předseda
    • Hana Keslarová – místopředseda
    • Jana Chlápková
    • Jana Labíková

Kontakt:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či náměty, prosím, adresujte je na email: vybor.kamarad@email.cz.

 Členský příspěvek:

Členský příspěvek je 1000 Kč a za školní rok je v letošním roce ještě vybírán osobně. Od příštího školního roku jej budete moci posílat na účet spolku.