Integrovaný vzdělávací blok – Budeme si hrát a poznávat se (září – říjen)

2022/2023